Vintage silk haori, or kimono jacket from the Showa Period.

Flower haori

¥7,300Price